Beyazıt Camii

Cultures
Ottoman
Date

1501-1506

    • Ayvansarayi, Hüseyin bin Ismail, Hadikat-ül Cevami (Istanbul, 1894): I. 14.
    • Gökman, M. Bayezit Umumi Kütüphanesi: Restorasyondan Sonra Yeni Hüviyetiyle (İstanbul: Maarif Vekaleti, 1956).
    • Meriç, R.M. "Beyazıd Câmii Mimarı, II. Sultan Bâyezid Devri Mimarları ile Bazı Binaları, Beyazıd Câmii ile Alâkalı Hususlar, Sanatkârlar ve Eserleri," AÜ İlâhiyat Fakültesi Yıllık Araştırmalar Dergisi II (Ankara 1957): 27-28.
    Content Manager
    Ayse Ercan