Avallon, Église Saint-Lazare
Record ID:
2021_mgf_avallon_tour_001