Portrait of Baldassare Castiglione after Raphael

Creator: 

Creator Variant Name: 

Creator Nationality: 

Creator Dates: 

1606-1669

Creator Role: 

Date: 

1639

Repository: 

Measurements: 

163 x 207 mm

Material/Technique: 

Work Type: 

Culture: 

Inscription: 

Inscribed: The Count Balthasar Castiglione by Raphael, sold for 3500 guilders, the whole cargo of Lucas van Nuffeelen fetched 59456 florins, Anno 1639. (de Conte batasar de Kastijlyone van raefael, verkoft voor 3500 gulden, het geheel caergesoen tot luke van Nuffeelen heeft gegolden f 59456, Ano 1639)

Art Hum Unit: 

Portfolio: