Rouen, Église Saint-Ouen

Record ID: 2021_mgf_rouen_ouen_tour_001

Link to Full Record