Antik Merdivenler

Alan Türü
Şehir Kapıları ve Surlar
Şehir
İmadiye/Amedi
Vilayet/Bölge
Duhok İli
  Görseller

  General Views of the Ascent

  Gate Interior/View of Gate and Staircase from within the Citadel

  Kaleye çıkan patika (Taş merdivenler)

  Kapı İç Görünüm/ Kapı ve Merdivenlerin Kale İçinden Görünüşü

  Musul Kapısı Yakınından Bakış, İç Kalenin Dış Görünümü ve Çevre Peyzajı

  İmadiye/Amedi doğal akropolü, en geç Part döneminden başlayarak günümüze kadar kullanılmıştır. Akropole biri doğuda, diğeri batıda olmak üzere iki patika ile çıkılmaktadır. Her iki patikanın üst kısımları taş merdivenlerle döşenmiştir. Doğudaki patika araç trafiğine uygun bir yola dönüştürülmüştür. Batı tarafındaki ise hala kullanımda olup merdivenlerin önemli bir kısmı korunagelmiştir. Merdiven, son uzantısı boyunca uçurumun kenarına oyulmuş Part dönemi kabartmalarıyla çağdaştır. Kale, Zengi hükümdarı İmad al-Din Zengi (İmâdüddin Zengî, M.S. 1085-1146) tarafından yeniden surlarla çevrildiğinde, merdivenler de muhafaza edilmiş ve sonraki yüzyılda, Bedir ad-Din Lu’lu’ (Bedreddin Lü’lü’, h. M.S. 1225-1259) döneminde inşa edilen anıtsal kapıya eklemlendirilmiştir.

  Uzun ekseni kuzey-güney doğrultusunda uzanan eliptik bir akropol olan İmadiye / Amedi şehrine batıdan çıkış, iç kalenin güneyindendir. Yükselen patikada çok sayıda dönemeç bulunmaktadır ve yukarıdaki Musul Kapısı'na ulaşmak için bir saatten daha uzun bir süre tırmanmak gerekmektedir. Başlangıçta basit bir toprak patika halinde olsa da, yol boyunca ara ara işlenmiş taşların bulunması muhtemel bir mimari müdahaleye işaret etmektedir. Üst kısım, son dönemeçlerle beraber, taş döşem ve basamaklıdır. Bir kaya öbeği ve modern bir evin inşa edildiği alan, patikanın üst kısmının başlangıcını belirler. Taş döşemin erken evreleri gevşek yerleştirilmiş taşlardan oluşur, ve belirgin genişlik ya da eğime sahip değildir. Yerleştirilen bazı taşlar daha özenle konmuş ya da daha iyi korunagelmiştir. Bazı alanlar sadece taş döşemelidir ve basamaklandırılmamıştır. Merdivenin yapımı esnasında aynı tip beyaz taş kullanılmıştır. Boyut ve şekil olarak değişkenlik gösteren kaldırım taşları esas olarak işlenmemiş ya da sadece hafif işlenmiş haldeyken, basamağın taşları işlenmiş daha büyük bloklardan oluşmaktadır. Yer yer eski kaide delikleri görülmektedir.

  Patikanın en iyi korunan kısmı, Bahdinan Kapısı'ndan önceki son dönemecin ilerisinde, uçurum boyunca güneye doğru ilerleyen ve Part dönemine ait kayalara oyulmuş üç rölyefin yanından geçen basamaklı bölümdür. Rölyeflerden ilki, görünürlülüğü en yüksek olacak şekilde, tam olarak dönemecin olduğu yere yerleştirilmiştir (bkz. çizim; bkz. genel görünüş; bkz. fotogrametrik modelleme). Merdivenin bu bölümünde, her basamağın önü tek sıra dikdörtgen formunda, kabaca şekillendirilmiş taşlarla döşenmiştir. Basamakların gerisini dolduran kaldırım taşları ise daha küçüktür ve daha gelişigüzel yerleştirilmiştir. Son yıllarda, kapıya yakın alanlarda taş işçiliğini korumak amacıyla bu basamakların çoğuna beton dökülmüştür. Patikanın bu son kısmı boyunca, Bahdinan Kapısı'nın restore edildiği 1970'lerde inşa edilen bariyer yakın zamanda değiştirilmiştir.1 Eski fotoğraflara bakıldığında bariyerin daha gevşek düzenlenmiş taşlardan oluştuğu görülmektedir. Merdiven, Musul Kapısı boyunca güneye devam eder (bkz. genel görünüş), doğuya doğru ise dönemeçle şehre yönelir (bkz. genel görünüş).

  Merdivenler, MAH ekibi tarafından yakından incelenerek kazı çalışması olmadan çizim yapılmıştır.2 Merdivenlerin, Part kabartmalarıyla aynı dönemde yapıldığı sonucuna varılmıştır. Akropol bu dönemde surlarla çevrilmiş olabilir, ancak bu sonuca ulaşmak için görsel kanıtların yorumlanması gerekmektedir. Üst basamaklara ait bariyerin hemen altındaki büyük istinat duvarı, sıra sıra döşenmiş, kabaca kare şekilli kesme bloklardan oluşmaktadır. Daha yukarıda, Bahdinan Kapısı'nın bitişiğinde de benzer bir duvar örgüsü bulunur, fakat farklı bir şekilde inşa edilmiş başka bir duvarla örtülmüştür. Bu ikincil duvar muhtemelen Zengi dönemine aittir (yaklaşık MS 12. yüzyıl); bu nedenle diğer duvarın Zengi döneminden önceki bir tarihte inşa edilmiş olması gerekir. Bu eski surların antik dönemde, rölyefler ve merdivenler ile aynı zamanlarda mı, yoksa Zengiler’in yerleşimi işgalinden önceki başka bir dönemde mi inşa edildiği kesin değildir: İmadiye / Amedi, orta çağın başlarında da önemli bir kaleydi (bkz. İmadiye / Amedi yerleşim yeri). Ancak bariyerin altındaki duvarın istinat duvarı işlevi gördüğü göz önüne alındığında, desteklediği merdivenle aynı zamanda inşa edilmiş olması muhtemeldir.

  Kalenin doğu tarafına çıkan yol boyunca bir taş merdiven daha inşa edilmiştir. Bu yolun 20. yüzyılın başlarında yıkılmasından dolayı yapı büyük ölçüde kaybolmuştur. Merdiven 19. yüzyılın sonlarında, Zibari Kapısı'na doğru çekilmiş bir fotoğrafta belgelenmiştir. Görünüşe göre doğu merdiveni ile batıdaki benzer taşlar ve teknikle inşa edilmiş, ve yüksek ihtimalle çağdaştırlar.

  • 1. Kapının yeniden inşasından önceki durumu gösteren 1972 yılına ait fotoğraflarda, bariyerin olmadığı görünüyor. 1990’lara ait fotoğraflarda ise bariyer görülmektedir, fakat bugünkü yüksekliğine henüz ulaşmamıştır.
  • 2. Merdiven, Dohuk Eski Eserler Müdürlüğü ve Kürt Arkeoloji Örgütü (KAO) ile işbirliği içinde yürütülen ikinci bir Columbia Üniversitesi projesinin parçasıdır. Amedi restorasyon projesi de Zainab Bahrani tarafından yönetilmektedir ve ilk çalışma sezonuna 2019'da başlanmıştır. Bu ilk sezondaki çalışmalar, yayınlanacak ön raporda detaylandırılacaktır.

  İmadiye / Amedi merdiveni ve çevresinde henüz hiçbir kazı çalışması yapılmamıştır ve kesin bir tarihleme yapılmasına yardımcı olmak amacıyla karşılaştırma yapılabilecek başka bir eser bulunmamıştır. Basamaklar, kalenin etrafındaki antik döneme ait yapılardan biridir, ancak yerleşimin ortaçağdan önceki tarihi hakkında çok az tespit yapılabilmektedir.1 Örneğin, kalenin güneyindeki kayaya oyulmuş yapı, muhtemelen bir sarnıç olarak kullanışmıştır. Yapı, duvarlarının içine kazılmış olan erken Hıristiyan dönemine ait mezarlardan dolayı antik döneme tarihlenebilir. Merdivenin yakınındaki eski sur duvarlarının kronolojisi hakkında da elimizde kısıtlı bilgi vardır. Taşların kesim ve döşenme tekniğinin yanı sıra merdiveni tarihlendirmenin ana kriteri, son bölümü boyunca oyulmuş Part dönemine ait kabartmalardır. En alttaki rölyefin tam da son dönemeçte konumlandırılması, önceden var olan bir patika boyunca görünürlüğü hesaplanarak oyulmuş olduğunu gösterir.2 MÖ 1. yüzyıl / MS 2. yüzyıl boyunca, İmadiye / Amedi yerleşimi yarı bağımsız Adiabene krallığının kuzey sınırları yakınında bulunuyordu. Bununla birlikte, merdivenin tarihi ve inşasından sorumlu hanedan hakkında daha kesin sonuçlar çıkarılmadan önce bu alanda sistematik arkeolojik araştırmalar yapılması gerekmektedir.

  Zainab Bahrani'nin belirttiği gibi, kaya kabartmalarının yanı sıra merdivenin de uzun 'varoluşunu' göz önünde bulundurmak mühimdir.3 Yapı, ortaçağ döneminde korunagelmiş ve Zengiler’in 12. yüzyılda kaleyi surlarla çevirmesi esnasında ve sonrasında işlevini sürdürmüştür. Sonraki yüzyılda hükümdar Badr ad-Din Lu’lu’ (Bedreddin Lü’lü’) anıtsal kapıyı inşa ettirdiğinde, o dönemde dahi, eski eser konumunda olan merdiven itinayla tasarıma eklemlendirilmiştir. Yüzyıllar, hatta bin yıllık kullanımından dolayı yüksek derecede aşınma ve bozulmaya maruz kalsa da, görülebildiği kadarıyla çok az değişime uğramıştır. Modern çağda kapıya yakın basamakların taşlarına beton dökülmüş ve uçurum kenarındaki bariyer duvarı yükseltilmiştir.

  • 1. Merdivenlerin yapılış tarihi hakkında, bkz. Miglus v.d. 2018, 122-125. Bahrani ve MAH ekibi de, ilintili rölyeflerin ve kapının inşa tarihine dayanarak merdiveni Part dönemine tarihlendirmektedir. Yaqut al Rumi, Imad al-Din Zengi döneminden daha eskiye ait bir yerleşim olduğunu belirtir; bkz. Bahrani v.d. 2019, 49-51.
  • 2. Bahrani v.d. 2019, 59.
  • 3. Bahrani v.d. 2019, 59-60.

  İmadiye / Amedi, 19. yüzyıl seyahatnamelerinin çoğunda yer alır, ancak merdivenler çok az ilgi görmüştür. Seyahatnamede bahsedildiği takdirde, bu genellikle herhangi bir eski eser merakından veyahut bilimsel ilgiden ziyade, basamakların çokluğu ve çetin karakteri sebebiyledir.1 Henry Binder, tek bilimsel yorumun sahibidir: 'Le chemin est à moitié taillé dans le roc, et. la descente ment périlleuse que nous devons mettre pied terre; c'est un escalier à moitié détruit, formé des rochers et de galets usés et polis par les tempps. ”2 20. yüzyılın başlarında alanı ziyaret eden Walter Bachmann, burada yaptığı çizime ve Musul Kapısı’nı belgelediği fotoğrafına merdivenin üst kısmını dahil etmiştir.3 Yine de, yapıya dair herhangi bir bilgi veya inşasına ait bir yorum belirtmemiştir. Lord Warkworth ise merdivenin doğudan yaklaşımını fotoğraflamış, fakat basamaklar hakkında yorumda bulunmamıştı.

  • 1. Ör. Ainsworth 1842 (2), 197.
  • 2. Binder 1887, 205.
  • 3. Bachmann 1913, fig. 1.

  Ainsworth, William. 1842. Travels and Researches in Asia Minor, Mesopotamia, Chaldea, and Armenia. 2 vols. London: J. W. Parker.

  Bachmann, Walter. 1913. Kirchen und Moscheen in Armenien und Kurdistan. Leipzig: J. C. Hinrich.

  Bahrani, Zainab, with Haider Almamori, Helen Malko, Gabriel Rodriguez, and Serdar Yalcin. 2019. “The Parthian Rock Reliefs and Bahdinan Gate in Amadiya/Amedi: A Preliminary Report from the Columbia University Mapping Mesopotamian Monuments Survey.” Iraq 81: 47-62.

  Binder, Henry. 1887. Au Kurdistan en Mésopotamie et en Perse. Paris: Maison Quantin.

  Miglus, Peter, Michael Brown, and Juan Aguilar. 2018. “Parthian Rock Reliefs from Amādiya in Iraqi-Kurdistan.” Zeitschrift für Orient-Archäologie 11: 110–129.

  Warkworth, Lord [Henry A. G. Percy]. 1898. Notes from a Diary in Asiatic Turkey. London: Arnold. 

  İçerik
  Matthew Peebles