Eğil Kabartması

Türkiye'nin güneydoğusundaki Diyarbakır iline bağlı Eğil'deki Yeni Asur dönemine ait kabartma, Dicle vadisi manzarasına hakim büyük bir kaya çıkıntısına oyulmuştur. M.Ö. 8. yüzyılın ortalarına tarihlenen eserin sol tarafında, uzun boynuzlu bir taç giyen ve balta taşıyan bir Asur tanrısı tasvir edilmiştir. Yukarısındaki beş sembol Mezopotamya tanrıları Ea, Adad, Marduk, Nergal (?) ve Şamaş'ı temsil etmektedir. Sağ taraftaki alanda ek figürler tasvir edilmiş olmalıydı; düzlenen kaya yüzeyin üçte ikisine denk gelen bu alan, daha sonraki bir dönemde tahribat görüp silinmiştir.