Anıtlar

Mezopotamyalılar, gelecekte ayakta durması amacıyla tarihi anıtlar yapan ilk insanlar arasındadırlar. Anıtlar, ilelebet var olması fikriyle tasarlanmışlardı. Steller, yazıtlı taş levhalar, dağ yamaçlarına oyulmuş kabartmalar ve etkileyici mimari yapılar da dahil olmak üzere bu eserler çeşitli malzeme ve formlarda yapılmışlardır. Mezopotamyalılar’ın anıtsal yapıları hem dini ve seküler nitelikteydi. Mezopotamyalılar yazılı metinlerinde ve edebiyatlarında da bu eserleri hayranlık uyandıran, olağanüstü ve çarpıcı şeyler olarak övmüşlerdir; bu dönemlere ait yazılı metinlerde gelecek nesillerden özellikle bu eserleri korumaları istenir. Mimari yapılar, heykeller, eski eser kalıntıları ve dağlardaki kaya kabartmaları, Mezopotamya Anıtlarını Haritalama projesi tarafından belgelenen, bu bölgenin zengin tarihi peyzajına ait öğelerdir.

Burada sunulan anıtlar arasında antik çağlardan M.S. yirminci yüzyılın başlarına kadar uzanan bir dizi eser bulunmaktadır. Erken Hıristiyan, İslami dönem ve Osmanlı mimarisi, çevrede bulunan antik kalıntılardan sıklıkla etkilenmiş ve bazen de ödünç almıştır.

Aşağıda Mezopotamya Anıtlarını Haritalama projesinden küçük bir seçki sunulmuştur. Arşivin tamamına katalog üzerinden erişilebilmektedir.Kaya Kabartmaları üzerine yaptığımız çalışmalar hakkında daha fazla bilgi için buraya tıklayınız