Hakkımızda

Mezopotamya Anıtlarını Haritalama, Irak Kürdistanı ve güneydoğu Anadolu'dan (Türkiye) güney Irak'a kadar, bölgede korunagelmiş tarihi anıtların ve mimarinin topografik bir incelemesini sunmaktadır. Süregelen bir çalışma olan bu anıtlar incelemesi, antik çağdan modern zamana tüm tarihi dönemleri kapsamaktadır. Dağların sarp yüzlerine oyulmuş Mezopotamya kaya kabartmalarını, erken Hıristiyan kiliselerini ve manastırlarını, ve erken İslami, Osmanlı ve yirminci yüzyıl mimarisi ve anıtlarını içermektedir. Bu görsel veritabanı, sizi Mezopotamya'nın zengin tarihi peyzajının katmanlarını keşfetmeye davet etmektedir. Anıtların mevcut durumunu değerlendiren, konumlarını haritalayan, ve gelecekteki koruma çalışmalarına olanak sağlamak adına dijital tekniklerle kayıt altına alan proje, Profesör Zainab Bahrani tarafından öngörülen ve yönetilen bir saha çalışmasıdır.


2012’de başlayan proje, Columbia Üniversitesi Rektörü'nün Küresel İnovasyon Fonu'ndan yapılan bağışın yanında Chrest Vakfı ve Carnegie Vakfı'nın ek desteğiyle yürütülmektedir.

 

‘Amadiya Kalesi - Güneyden görünüm


Ekibimiz

Prof. Zainab Bahrani, Proje Direktörü
Prof. Bahrani, Columbia Üniversitesi Edith Porada Sanat Tarihi ve Arkeoloji Profesörüdür.
https://arthistory.columbia.edu/content/zainab-bahrani
Dr. Matthew Peebles, Araştırmacı ve İçerik Yöneticisi
Matthew Peebles, doktorasını Eski Yunan ve eski Yakın Doğu sanatı ve arkeolojisi üzerine Columbia Üniversitesi’nde tamamlamıştır. Araştırma konusu Antik dönemdeki temel jest motifleri ve bunların kültürler arası etkileşimi üzerinedir. Yunanistan’ın Onchestos kasabasındaki Poseidon Tapınağı'nda arkeolojik saha çalışmalarına katılmıştır. 2019–2020 akademik yılında Mezopotamya Anıtlarını Haritalama projesi kapsamında içerik yöneticisi olarak görev yapmıştır. Araştırmacı olarak projenin internet sitesine katkıda bulunmaya devam etmektedir..
Dr. Erhan Tamur, Arkeolog ve Araştırmacı
Erhan Tamur, doktorasını Columbia Üniversitesi’nde tamamlamış olup New York'ta Metropolitan Müzesi'nde Andrew W. Mellon Postdoctoral Curatorial Fellow olarak çalışmaktadır. Doktora tezi, Tello (Girsu) adlı şehrin sanat tarihini M.Ö. üçüncü binyıldan günümüze getirmiş ve National Gallery of Art'ın Center for Advanced Study in the Visual Arts (CASVA) bursu ile desteklenmiştir. Ayrıca, Morgan Library & Museum'da, 2022'nin Ekim ayında açılacak bir serginin küratörlüğünü yapmaktadır. 
Gabriel Rodriguez, Baş Fotoğrafçı ve Dijital Küratör
Gabriel Rodriguez, Columbia Üniversitesi, Sanat Tarihi Medya Merkezi'nde Dijital Küratördür.
https://learn.columbia.edu/about
Dr. Helen Malko, Arkeolog ve Araştırmacı
Helen Malko, Columbia Global Merkezler | Amman’da program yöneticiliği yapmakta ve Yerinden Edilmiş Akademisyenler için Burs Programı’nı yürütmektedir. Dr. Malko, Amman'a taşınmadan önce Mezopotamya Anıtlarını Haritalama . için içerik yöneticisi olarak görev yaptı. Dr. Malko, 2014'ten 2017 senesine kadar Columbia Üniversitesi Sanat Tarihi ve Arkeoloji Bölümü'nde ve İtalyan Yüksek Araştırmalar Akademisi'nde doktora sonrası araştırmacı olarak görev yaptı. 2012-2014 yılları arasında Andrew W. Mellon Bursu ile Metropolitan Sanat Müzesi, Eski Yakın Doğu Sanatı Bölümü'nde araştırmacılık yaptı. Stony Brook Üniversitesi'nden arkeoloji ve antropoloji doktorası, ve Bağdat Üniversitesi'nden antik Yakın Doğu arkeolojisi üzerine yüksek lisans derecesi bulunmaktadır. Rutgers Üniversitesi'nden tarihsel koruma diplomasına sahiptir. Araştırmaları, Ortadoğu'da, özellikle Irak'ta arkeoloji, kültürel miras ve müze uygulamalarını birleştirmektedir. MAH internet sayfasını Arapça’ya çevirmektedir.
https://columbia.academia.edu/HelenMalko
Dr. Serdar Yalçın, Arkeolog
Serdar Yalçın, Macalester Üniversitesi’nde Yardımcı Doçenttir, Eskiçağ ve Ortaçağ Sanatı üzerine uzmanlaşmıştır. Doktora derecesini Yakın Doğu sanat ve arkeoloji alanında Columbia Üniversitesi'nden 2014’te almıştır. Dr. Yalçın, 2014-2016 yıllarında New York Parsons School of Design'da doktora sonrası öğretim görevlisiydi. Dr. Yalçın, Mezopotamya Anıtlarını Haritalama Projesi için çalışmalarının yanı sıra, 2003 yılından beri Tarsus-Gözlükule Kazı ve Araştırma Projesi’nin aktif bir üyesidir.
Macalester College
Dr. Türkan Pilavcı, Arkeolog
Türkan Pilavcı doktorasını 2017 senesinde Columbia Üniversitesi'nde, antik Yakın Doğu'nun sanatı ve arkeolojisi üzerine tamamlamıştır. Tezinde, Anadolu'nun Hitit dönemindeki kült pratiklerini ve ritüel objelerini araştırdı. Lisansını Boğaziçi Üniversitesi’nde Siyaset Bilimi ve Tarih bölümlerinde, yüksek lisansını Doğu Akdeniz Arkeolojisi üzerine K. U. Leuven’de yapmıştır. Dr. Pilavcı çeşitli arkeolojik projelerde görev almıştır; 2007 yılından bu yana Tarsus-Gözlükule Kazı ve Araştırma Projesi’nde Arazi Sorumlusudur. 2019 yılından beri Boğaziçi Üniversitesi'nde ders vermektedir.
Dr. Haider Almamori, Arkeolog
Haider Oraibi Almamori, Arkeoloji yüksek lisans ve doktora derecelerini Japonya'daki Kokushikan Üniversitesi'nden almıştır. 1999'dan beri Irak Devlet Eski Eserler ve Kültürel Miras Müdürlüğü'nde arkeolog olarak görev yapmaktadır. Irak’taki Umm al Agarib kazılarının direktörlüğünü yapmıştır. Babil Üniversitesi'nde arkeoloji dersleri vermektedir.
Dr. Yasmin al-Asadi, Arkeolog
Yasmin Abdulkareem Mohammed Ali, 2019 yılından beri Musul Üniversitesi Arkeoloji Fakültesi Dekanı’dır ve Arkeoloji Bölümü'nde Arkeoloji ve Antik Sanatlar yardımcı doçentidir. Musul Üniversitesi’nde Eski Yakın Doğu Sanatı ve Arkeolojisi alanında doktora yapmıştır; yüksek lisans derecesini Bağdat Üniversitesi'nde arkeoloji dalında almıştır. Araştırmaları özellikle Yeni Assur döneminde Mezopotamya sanatı ve arkeolojisi üzerine odaklanmıştır. Dr. al-Asadi, Mezopotamya sanatı hakkında muhtelif kitap ve makale yayınlamıştır. 2005'ten beri Musul Üniversitesi'nde ders vermekte ve öğrencilere danışmanlık yapmaktadır.
Şehir genelindeki kültürel mirasa ait binaları belgeleyen ve gelecekteki koruma çalışmaları için kayıtlar sağlayan Musul Toplum Mirasını Koruma projesinin direktörüdür. Aynı zamanda Athar Al-Rafidain dergisinin (Musul Üniversitesi, Arkeoloji Bölümü) yayın kurulu üyesi ve 2018 yılı için Yüksek Öğretim Bakanlığı Müfredat Geliştirme Komitesi üyesidir.
Dr. Raz Saeed Faraj, Mimar ve Araştırmacı
Raz Saeed Faraj, Süleymaniye Üniversitesi Mimarlık Bölümü'nde yardımcı doçenttir. Doktorasını Süleymaniye Üniversitesi Mimarlık ve Kentsel Tasarım bölümünde tamamlamıştır. Çeşitli üniversitelerde on beş yıldan fazla ders vermiştir; hem lisans hem de yüksek lisans dersleri için kentsel tasarım, mimarlık tarihi ve mimari tasarım dersleri vermektedir. Brandenburg ve Bağdat üniversitelerinin işbirliği ile Irak şehirlerindeki kentsel mirasın rehabilitasyonu ile ilgili Süleymaniye Üniversitesi'nin araştırma kolokyumundan sorumludur. Araştırma alanları arasında kentsel miras, antik kentler, yerel mimari ve mimarlık tarihi yer almaktadır. MAH araştırmacısı olmasının yanısıra, Dr. Sahar B. Al-Qaisi ile birlikte web sitesini Kürtçe’ye çevirmektedir.
Dr. Sahar B. Al-Qaisi, Mimar ve Araştırmacı
Sahar B. Al-Qaisi, Irak'taki Koya Üniversitesi'nde Mimarlık Mühendisliği Bölümü'nde yardımcı doçent ve Miras Koruma Araştırma Programı-HCRP direktörüdür. Koruma ve rehabilitasyon, mimarlık tarihi ve mimari tasarım stüdyosu dersleri vermektedir. 2012'den beri Koya eski kentinin korunagelmiş mimari mirasını meslektaşları ve öğrencileri ile belgelemek için bir kampanya yürütmektedir. Dr. Al-Qaisi, Columbia Üniversitesi'ndeki İtalyan Akademisi'nde araştırma yapmak üzere 2018-2019 güz dönemi için Weinberg Mimarlık Tarihi ve Koruma Bursu'nu almıştır. Doktorasını Irak, Bağdat Üniversitesi'nden Miras Koruma alanında tamamlamıştır. Araştırma alanları temel olarak mirasın korunması, Irak yerel mimarisi ve mimarlık tarihi üzerinedir. MAH araştırmacısı olmasının yanısıra, Dr. Raz Saeed Faraj ile birlikte web sitesini Kürtçeye çevirmektedir.
Haron M. H. Younis, Konsept Sanatçısı ve Çevirmen
Serbest konsept sanatçısı ve çevirmen olan Haron M. H. Younis, Güzel Sanatlar Enstitüsü—Duhok'tan (2014) ve Başkent Üniversitesi—Ankara (2018) Animasyon Bölümü’nden mezun olmuştur. 2018'den beri eğlence sektöründe konsept sanatçısı olan Haron, çok sayıda yerel ve uluslararası film ve video oyunu üzerinde çalışmıştır. 2013'ten beri serbest çevirmenlik de yapmaktadır. Haron, Irak Goethe Enstitüsü tarafından desteklenen Mezopotamya'nın Efsanevi Varlıkları'nın yazarıdır. Bu resimli kitap, Mezopotamya'nın folkloründen ve antik mitolojilerinden fantastik varlıkları işlemektedir. Haron, İmadiye/Amedi'deki Musul Kapısı üzerine çalışan Columbia ekibi ve Prof. Bahrani ile işbirliği yaparak, kapı için geliştirilen planlardan bazılarının konsept sanat çizimlerini yaratmıştır. Haron, MAH sitesinin Kürtçe ve Arapça sayfalarını düzenlemek amacıyla Dr. Sahar B. Al-Qaisi ile beraber çalışmaktadır.
Yasmine Yakuppur, Araştırmacı ve Çevirmen
Yasmine Yakuppur, Columbia Üniversitesi Sanat Tarihi ve Arkeoloji bölümünde ikinci sınıf doktora öğrencisidir. Lisansını yine Columbia Üniversitesi’nde, 2019 yılında, Sanat Tarihi ve Psikoloji çift ana dal üzerine tamamlamıştır. Yüksek lisansını Orta Doğu İslam Sanatı ve Mimarisi Tarihi üzerine SOAS, University of London’da yapmıştır. 2022 yılında tamamladığı yüksek lisans tezini, başta İznik olmak üzere Osmanlı seramik yemek takımlarının 1550 ve 1700 yılları arasında İngiltere’de algısı ve kullanımı üzere yazmıştır. Ocak 2021’den beri MMM projesinde çevirmen olarak çalışmaktadır. Günümüz Türkçesi Evliya Çelebi’nin seyahatnamesinde projede yer alan tarihi eserler hakkında sunulan bilgileri İngilizce’ye çevirmektedir. Çevirisinin kapsamında, Çelebi’nin sunduğu bilgileri teyit etmek amaçlı, farklı birincil ve ikincil kaynaklardan yararlanmaktadır. 2022 senesinin baharında, MMM projesinin Mardin ve çevresinde yer alan tarihi eserlerinigezerek tarihi eserlerin güncel durumlarını fotoğraflamıştır.