Ayn el Bayda

Bilinen diğer adları

Kaniya Spi

Tarih

MS yak. 12.-13. y.y.

MAH Belgeleme Tarihleri
Güz 2013
Alan Türü
Dini Yapılar ve Külliyeler
Köy
Laliş
Vilayet/Bölge
Ninova
  Görseller

  Ön avlu / Doğu Cephesi ve Giriş

  Dış Detaylar

  Kubbe

  İç mekan

  Tarihi Fotoğraflar

  Ek Görseller

  Ayn el Bayda, kutsal Laliş vadisinde inşa edilmiş olan yapılardan biridir. Şeyh Adî mabedi’nin yarım kilometre kadar güneybatısında ve yukarısında bulunur. Muhtemelen MS 12.-13. yüzyıllarda inşa edilmiş olan bina, Kaniya Spi'nin (“Beyaz Kaynak Suyu”) üzerinde yer almaktadır. Bu kaynak suyu, Yezidi mor kirin ayini (Hıristiyan vaftiz törenine benzer) için kutsaldır. Laliş yakınında oturan Yezidiler bu mühim ayini burada yaparlar; uzaktaki törenler için ise bu pınardan kullanılmak üzere su taşınmaktadır.

  Ayn el Bayda, doğuya doğru yükseltilmiş, taş döşeli bir avluya sahiptir (bkz. Genel Görünüş). Avlunun batı ve güneyinde birbirine yakın yapılar yer alırken, kuzey cephesi alçak bir merdivenle Laliş sokaklarına açılır. Yapı esas olarak kesme taştan inşa edilmiştir; kullanılan taş bloklar özensiz sıralar halinde döşenmiş ve değişiklik gösteren genişliktedirler. Çatıların çoğu, içte beşik tonozlu, dışta ise düz damlı olup, günümüzde ise betondan yapılmıştır. İşlenmemiş taştan yapılmış, yumuşak bir alçı harcı (juss) içine gömülmüş, nervürlü kubbe, yapının yüksekliğini belirlemektedir.

  Binanın doğu tarafı ana cephesidir. Ana girişi sivri kemerlidir. Yapının kuzey cephesinde ahşap kapılı daha küçük bir giriş vardır. Bu kapının dış çerçevesi için büyük taş bloklar kullanışmıştır: pervazlar boyunca ikişer adet, ve lento olarak alt tarafı segmental kemer olarak şekillendirilmiş bir başka taş. Başka bir büyük blok ise doğrudan lento üzerine yerleştirilmiştir. Kapının çerçevesi boyunca oyulmuş olan kabartmalar oldukça aşınmıştır. Pervazların yüzeylerinde farklı formlarda vazo kabartmaları bulunur; lento yüzü boyunca ise palmetler oyulmuştur. Lentonun üzerinde bulunan taşta da kabartma ve hatta olası bir yazıt1 tespit edilmiştir ancak bu kabartmalar sonradan tahrip edilmiştir (sol alt köşede tasarımın sadece küçük bir kısmı görülebilmektedir). Ayn el Bayda kabartmalarına benzerlik gösteren örnekler 13. yüzyılın başlarına tarihlenir. Bu tarihleme kabartmaların külliye inşa edilirken veya kısa bir süre sonra yapıldığını düşündürmektedir.2

  Ayn el Bayda binası üç bölüme ayrılmıştır ve her biri dikdörtgen şekilli olan vaftiz odasına açılmaktadır (bkz. plan; mekanın kutsallığından dolayı sadece Yezidilerin içeri girmesine izin verildiğinden, iç mekanın MAH ekibi tarafınca belgelenmesi mümkün olmamıştır). Binanın güneydoğusundaki büyük kemer, Kaniya Spi'ye geçiş odası görevi gören geniş bir eyvana açılır (bu mekandan Kaniya Spi’nin bir diğer isminin türetilmiştir). Burada, Beyaz Kaynak Suyu, dikdörtgen bir sarnıca dolmaktadır. Kubbenin altında yer alan bu oda, günümüzde ana vaftizhane olarak kullanılmaktadır.3 Kaynak suyu diğer iki vaftiz odasına yeraltından yönlendirilir. Eski geleneklere göre Kaniya Kurke ve Kaniya Keçka— sırasıyla, erkek ve kızların kaynak suyu—olarak kullanılmışlardır, fakat günümüzde kullanılmamaktadırlar. Su önce Kaniya Spi'nin hemen kuzeyindeki Kaniya Keçka'ya akar. Bu odaya yapının kuzeybatı köşesindeki yuvarlak bir eyvan ve şekli bozuk olan bir ön odadan girilir. Daha sonra su, binanın kuzeydoğu tarafındaki—bu alana kabartmalarla bezeli, taş çerçeveli kapıdan geçilerek avludan girilirdi—Kaniya Kurke'ye akar, ve binanın kuzeyinden çıkarak bir toplama havuzuna akar.

  • 1. Benzer taş çerçeve ve aynı yerde yazıt örneği için bkz. Drower 1941, Lev. 159.
  • 2. Bkz. Açıkyıldız 2010, 180.
  • 3. Daha önce dini gereçlerin arındırılması işlevini görüyordu; bkz. Fisher ve Zagros 2018, 204–205.

  *Yapının tasviri için bkz. Drower 1941, 159-161; Açıkyıldız 2010, 177–180.

  Yapının içinde sadece bir yazıt bulunmuştur. Yazıt, ana girişe yakın bir mermer levha üzerine yazılmıştır ve Arapça’dır:

  • Üst satır: “Beyaz Kaynak Suyu”
  • Bir eşkenar dörtgen içinde: “Kral Tavuskuşu”
  • Eşkenar dörtgen altında: “Beyaz Kaynak Suyu”
  • Alt satır: 'Ben ölümsüz kral, yedi isim verdim, Beyaz Kaynak Suyunun kapısında yazılı bir isim, canlı ve üstün.”

  Laliş'in Kaniya Spi'si (“Beyaz Kaynak Suyu”) Yezidi kozmogonisinin merkezinde yer alır ve daha sonraki tüm yaratılışın ilk kaynağını temsil ettiğine inanılır.1 Bu suların kutsal ayinler için saf ve temiz olduğu düşünülür; mor kirin ritüeli Hıristiyan vaftiz törenine benzemektedir.2 Yapının en erken evresi MS 12. veya 13. yüzyıla tarihlenmektedir. Tek bir bina olmasına rağmen, Şeyh Adî'nin mabedi’ne olan yakınlığı ve kullanımları, iki yapı arasında bir bağ olduğunu düşündürmektedir.3 Yapıda, sonraki dönemlere ait yeniden yapım ve inşaat evreleri mevcuttur.

  • 1. Bkz. Fisher ve Zagros 2018; yayında önceki bibliyografya mevcuttur.
  • 2. Bkz. Kreyenbroek 2005.
  • 3. Açıkyıldız 2010, 178.

  Açikyildiz, Birgül. 2010. The Yezidis: The History of a Community, Culture, and Religion. London: I. B. Tauris.

  Drower, Ethel S. 1941. Peacock Angel. London: J. Murray.

  Fisher, Tyler, and Nahro Zagros. 2018. “Yezidi Baptism and Rebaptism: Resilience, Reintegration, and Religious Adaptation.” In Routledge Handbook on the Kurds, edited by Michael M. Gunter, 202–214. London: Taylor and Francis.

  Kreyenbroek, Philip G. “Yazidies II: Initiation in Yazidism.” In Encyclopædia Iranica, online ed. http://www.iranicaonline.org/articles/yazidis-ii-initiation-in-yazidism.

  İçerik
  Matthew Peebles and Helen Malko (2020)