Hasan Paşa Hanı

Tarih

yak. 1572-1575

MAH Belgeleme Tarihleri
Bahar 2015
Alan Türü
Sivil, Ticari ve Konut Mimarisi
Şehir
Diyarbakır (Türkiye)
Vilayet/Bölge
Diyarbakır İli (Türkiye)
  Görseller

  Dış Cephe

  Merkezi Avlu (Genel Bakış)

  Hasan Paşa Hanı (Mimari Detaylar)

  2004 Yılında Hasan Paşa Hanı (Renovasyon Öncesi)

  Hasan Paşa Hanı, Diyarbakır'ın kuzeydoğu bölümünde, Ulu Camii'nin hemen doğusunda yer almaktadır. 1573–1575 yıllarında aynı adı taşıyan paşanın valiliği döneminde inşa edilmiş olup, şehrin surlarından Dağ Kapı'dan güneye uzanan ana yol üzerindedir. Güneydeki Mardin Kapı yakınındaki Deliller Hanı'ndan sonra Diyarbakır'ın ikinci en büyük kervansarayıdır (hanıdır).

  Bu büyük, iki katlı bina, 16. yüzyılda Osmanlı İmparatorluğu döneminde inşa edilen sayısız kervansaraydan biridir. Tasarım açısından, yine Diyarbakır'da bulunan ve benzer tarihli biraz daha büyük olan Deliller Hanı ile karşılaştırılabilir.1 Ana girişi batıya, kuzey-güney ana doğrultusuna bakar. Doğu ve güneyde iki ek girişi daha bulunur. Hanın cepheleri, Diyarbakır'ın geleneksel mimarisinde yaygın olan ve ablaq olarak bilinen dekoratif bir teknik olan kremsi beyaz kireçtaşı ve koyu gri bazaltın ardışık sıralar halinde dizilmesiyle yapılmıştır. Batı cephesi, büyük pencereleri süsleyen sivri kemerler ve sütunlar ile, giriş üzerinde labirent benzeri geometrik bir tasarıma sahip bir levha da dahil olmak üzere, daha ayrıntılı süslemelere sahiptir.

  Üç büyük giriş holü sivri tonozlarla örtülüdür ve duvarlar boyunca girift köşe sütunlar ve mukarnas nişler gibi öğelerle bezenmiştir. Bu salonlar geniş bir orta avluya açılır (günümüzde üzeri branda ile örtülmüştür). Avlunun dört bir yanı çift katlı revaklarla çevrili olup, sivri kemerli sütunlarla desteklenmiştir; misafir odaları bu revakların kemerlerinin arkasına sıralar halinde konumlandırılmışlardır. Yapının katları doğu ve batı giriş hollerinin sağından ve solundan çıkılan merdivenlerle birbirine bağlanmıştır. İkinci katta, her giriş holü üzerinde, geniş bir merkezi eyvan bulunur. Ayrıca, bodrum katı orjinal planda ahır alanı olarak kullanılmıştır.

  Ablaq taş işçiliği, avlu boyunca kullanılarak binanın dış ve iç cephelerini birleştirmektedir. Avlunun ortasında altı sütunlu, kurşun kubbeli bir şadırvan yükselir; kemer üstü dolgusunda da ablaq tekniğini kullanır, böylece hanın geneliyle uyumlu hale getirilmiştir.

  • 1. Bkz. Sinclair 1989, 189.

  Kervansarayın yapım tarihini ve kurucusunu belirten levhalar, yapının girişlerinin üzerine yerleştirilmiştir (bkz. “Tarihçe”).

  Yapının kitabesinde inşaatın 1572-1575 yıllarında yapıldığı belirtilmektedir. İnşaat, hana adını veren, zamanın Diyarbakır eyalat valisi Vezirzade Hasan Paşa'nın himayesinde başlatılmıştır. Ancak kısa bir süre sonra Hasan Paşa başka bir makama atandığından, 1573'ten itibaren eyaletin yeni valisi Özdemiroğlu Osman Paşa'nın denetiminde tamamlanmıştır. Hasan Paşa Hanı yakın zamanda restore edilmiş ve şimdi çeşitli restoran, kafe, kitapçılar ve dükkanlara ev sahipliği yapan bir ticaret merkezi haline gelmiştir. (bkz. restorasyondan önce, 2004 tarihli bir fotoğraf).

  “Tarihçe” genel kaynağı: Karakaş ve Karakaş 2015, 312–313.

  Hasan Paşa Hanı'nda kaldığı bilinen ilk gezgin, 1612 yılında Diyarbakır'ı ziyaret eden Polonyalı Simeon'dur.1 Aynı yüzyılda şehri ziyaret eden Evliya Çelebi de kapsamlı Diyarbakır tasvirinde bu etkileyici yapıdan bahseder.2 Ernst Herzfeld, 20. yüzyılın başlarında Diyarbakır'a yaptığı ziyaretlerinden birinde hanının avlusunun yayınlanmamış bir fotoğrafını çekmiştir.

  • 1. Simeon'un seyahat notlarının İngilizce çevirisi için bkz. Bournoutian 2007.
  • 2. Seyahâtnâme, 4. kitap.

  Bournoutian, George A., trans. 2007. The Travel Accounts of Simeon of Poland. Costa Mesa, CA: Mazda.

  Karakaş, Ayhan, and Esma Karakaş. 2015. “Hanların Turizme Kazandırılması: Mardin, Diyarbakır Ve Şanlıurfa İl Merkezlerindeki Hanlar Üzerine Bir Çalışma.” Dicle Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 7: 306–321.

  Sinclair, T. A. 1989. Eastern Turkey: An Architectural and Archaeological Survey. Vol 3. London: Pindar.

  İçerik
  Matthew Peebles (2020)