Sanctuary of Shaykh ‘Adī

Tarih

MS yak. 12 y.y.

MAH Belgeleme Tarihleri
Güz 2013
Alan Türü
Dini Yapılar ve Külliyeler
Köy
Laliş
Vilayet/Bölge
Ninova
  Görseller

  Sanctuary Gate

  Ön avlu ve Giriş

  Kubbe (Dış Görünüş)

  Şeyh Adî Türbesi (İçeriye Bakış)

  Şeyh Hasan Türbesi

  Hasin Dina Odası

  Heft Sivaran Mala Adiya’nın Odası

  Şeyh Ebu Bekir’in Odası

  Toplanma Salonu

  Tarihi Fotoğraflar

  Şeyh Adî’nin mabedi, kuzey Irak'ın Şeyhan bölgesinde, Musul'un yaklaşık 35 km kuzeyinde bulunan kutsal Laliş vadisinin ana türbesidir. Yezidiliğin ana kurallarını koyan ve bölgede vaazlar veren kutsal şahıs Şeyh Adi'ye (ö. 1162) adanmıştır. Belirgin konik şekilli kubbeleri vadi boyunca görülebilir (bkz. güneybatıya doğru yokuşun yukarısında olan Şeyh Şems türbesinden manzaranın görünüşü). 12. yüzyılda ölümünden kısa bir süre sonra Şeyh Adi'nin mezarının etrafında inşasına başlanan mabet zaman içerisinde genişletilmiş ve bir hac merkezi haline gelmiştir.

  Kutsal alan, Laliş vadisi boyunca doğu-batı doğrultusunda uzanan geniş, dikdörtgen bir yapıdır (bkz. plan). Üç tarafı duvarlarla çevrili olup kuzeyde vadinin kayalık çıkıntısı ile sınırlanmıştır. Yapının tamamı kabaca yontulmuş taşlardan inşa edilmiştir ve bazı kısımları ise kesme taşlarla kaplanmıştır; kubbelere alçı kaplama yapılmıştır. Ana giriş batı tarafındandır (güney ve doğuda iki adet ikincil giriş bulunur). Ana girişe geniş bir ön avludan geçilerek ulaşılır. Bu avlunun kuzey tarafında bir dönem hacılar için pazar tezgahları olarak hizmet veren bir dizi tonozlu yapı bulunur (bkz. tarihi fotoğraflar). Avluda, aralarında minyatür konik bir kubbe de dahil olmak üzere küçük türbeler de bulunur.

  Ön avlunun doğu tarafındaki giriş, gri mermerden ve oldukça süslüdür. Birbirine geçmiş sütunları yarım daire biçimli bir kemeri destekler. Bu kemerin bir tympanum (alınlık tablası) ve bunun üzerinde, güçlü bir şekilde çıkıntı yapan (sonradan betondan yapılmış) bir entablaturu vardır. Lunet biçimli alınlığın üzerinde oval bordürler içine yerleştirilmiş ve girişi restore edenlerin isimlerini kayıt eden Arapça iki yazıt bulunmaktadır (Yazıt 1 ve 2); bunlara kuş ve çiçek motifleri eşlik etmektedir. Kapının her iki yanındaki duvarda, muhtemelen başka yapılarda kullanılmış olan madalyonlarla oyulmuş bazı bloklar bulunmaktadır. Kapının yanındaki duvarda da kitabeler bulunmaktadır (Yazıt 3 ve 4).

  Bir koridordan geçtikten sonra taş döşeli bir iç avluya girilir (bkz. genel görünüş). Kuzeybatıda, giriş yolunun bitişiğinde, buluşma yeri olarak hizmet veren modern bir kapalı alan bulunmaktadır. Bunun doğusunda, arka yüzünde Arapça bir yazıt bulunan kandiller için bağımsız bir niş vardır (Yazıt 5). Avlunun çevresinde ek küçük nişler ve yazıtlar ile küçük oyma süsler bulunur; kaldırımda birkaç dut ağacı büyümüştür. Avlunun kuzey ve güneyinde çeşitli dini işlevleri olan odalar bulunmaktadır.

  Mabedin iç kısmına, iç avlunun kuzeydoğu köşesindeki Derîyê Kapî adı verilen kapıdan geçilir. Kapı, akantus yapraklarıyla sütun başlıkları taşıyan Korint sütunlarını andıran alçak kabartma ile çerçevelenmiştir. Bunun üzerinde dışa taşan palmetlerle bezeli yuvarlak bir kemer bulunur. Parçalı halde kemerli olan kapı üzerindeki bir tympanum bu dış çerçeveden geriye doğru yerleştirilmiştir. Kapının ayrıntılı dekoratif programı, Yezidi inancının önemli bir sembolü olan simetrik tavus kuşları ve Arapça bir yazıtın (Yazıt 6) iki tarafındaki güneş ışığı sembollerini kapsar. Bu kapının birkaç kez yeniden inşa edilmiş olması muhtemeldir; George Percy Badger, 19. yüzyılın ortalarında mabedi ziyaret ettiğinde şimdikinden farklı bir çizim yapmıştır,1 1911'de Walter Bachmann ise bir tane daha çizmiştir (ayrıca kapı Gertrude Bell2 ve William Wigram tarafından fotoğraflanmıştır). Öte yandan, R. H. W. Empson'ın 1928 yılında yaptığı tasvir, mevcut kapıyla benzeşmekte ve 1911–1928 yılları arasında bir tarihte inşa edildiğini düşündürmektedir.3 Bir önceki kapının Arapça kitabesi günümüze ulaşmamıştır, ancak bu yazıt, burayı 1843 yılında ziyaret eden Rus gezgin Ilya Berezin tarafından okunmuş ve tercüme edilmiştir (Yazıt 7).4

  Derîyê Kapî’nın etrafındaki taş bloklarda çeşitli semboller betimlenmiştir. Hemen solunda, siyah boyalı büyük bir dikey yılan kabartması ve bunun altında yatay resmedilmiş bir başka yılan kabartması vardır. Kapının mimarisine göre oyulmuş yılan kabartmalarından farklı olarak, kabartmalı diğer taşların daha önceki yapılardan devşirilmiş olması muhtemeldir. Bu cepheye, günümüze ulaşmayan Arapça yazıtlar oyulmuştur; bunlardan hem Ilya Berezin hem de George Percy Badger bahsetmiştir (Yazıt 8 ve 9).5 Ayrıca, iç avlunun batısında, mabed kapısının karşısında iki adet modern yazıt (2007 ve 2012 tarihli) yer almaktadır (Yazıt 10 ; Yazıt 11).

  Doğu-batı doğrultusunda dikdörtgen biçimli bir nef olan toplanma salonu, yapının merkezinde yer almaktadır. Yedi kare biçimli sütun salonu ikiye ayırmaktadır; sütunlar dini törenlerle ilintili  renkli kumaşlarla giydirilmişlerdir. Salonun batısında yükseltilmiş bir platform üzerinde Şeyh 'Adî bin Barakat'ın (Şeyh 'Adî'nin yeğeni) sandukası durur. Salonunun kuzeydoğusunda ise Şeyh Hasan'ın türbesi bulunmaktadır (bkz. genel görünüş). Bu türbenin kare şeklindeki odasındaki kapıdan geçilip merdivenlerle Yezidiler için son derece kutsal olan doğal kaynak suyu Zemzem Pınarı'na inilir. Odanın batı duvarında yer alan başka bir kapı, doğrudan Zemzem Pınarı üzerinde yer alan ve toplanma salonundan da erişilebilen Şeyh Adî'nin türbesine açılır (bkz. genel görünüş).

  Şeyh Adî'nin türbesinin batısında, mabedde kullanılan kandiller için üretilen, Laliş zeytinliklerinden preslenmiş yağın depolandığı, beşik tonozlu üç oda vardır (bkz. Hasin Dina Odası'nın genel görünüşü; bkz. Heft Sivaran Mala Adıya Odası'nın genel görünüşü). En batıdaki odada, Şeyh Ebu Bekir’in--bildirildiğine göre Şeyh ‘Adî'nin kardeşi—siyah kumaşa sarılı lahdi bulunur (bkz. genel görünüş). Şeyh ‘Adî ile Şeyh Hasan'ın türbeleri birbirine yakın konik kubbelerle örtülüdür; üçüncü, daha küçük kubbe, Hasin Dina'nın odasının üstündedir. Mabedin güneydoğusunda bir teras ve çeşitli işlevlere sahip birkaç oda bulunur; bu alan hacıların konaklama ve yiyecek hazırlama gibi gündelik ihtiyaçları için ayrılmıştır.

  “Tanım ve İkonografi” genel kaynakları: bkz. Birgül Açıkyıldız'ın son yayınları (Açıkyıldız 2009; 2010, 131–146). Ayrıca bkz. Layard 1849 (1): 282–284; Berezin 1951 [1854]; Badger 1852, 105-110; Bachmann 1913, 9–15; Bell 1924, 275–280; Empson 1928, 119–133; Drower 1941, 194-202; Kreyenbroek 1995, 80-83.

  Yazıt 1 (Sağ):

  “.تحسين بك بن سعيد بك ، أمير آلشيخان متولي ، ألشيخ عادي “

  “Tahsīn Beg bin Saīd Beg, Emir el-Şeykhan, Şeyh 'Adî'nin naip yardımcısı.”

  Yazıt 2 (Sol):

  “ .عمرت باب ألشيخ عادي ، ميان خاتون بنت عبدي بك، على نفقتها ألخاصة”

  'Şeyh Adî'nin kapısı Abdi Bey'in kızı Mayan Hatun tarafından kendi parasıyla yaptırılmıştır.'

  Yazıt 3 (Sağ):

  “.عندما بُنيا باب آلشيخ عادي ، فقير شمو بن مير يادكان مطبخجي و أولاده حجي فارس وموارد و مير حسن'

  “Şeyh Adî'nin kapısı Feqīr Shemo bin Mir Yadkan, Matbahchi ve çocukları Hecī Faris, Murad ve Mīr Hasan tarafından yaptırılmıştır.”

  Yazıt 4 (Sol):

  “بابا جاويش   ﭘير كمال ، بير ميركان سنجاري ، خادم شيخ عادي، مع تعمير هذا ألباب آلشريف في سنة ١٩٧٩'

  “Baba Chawush, Pîr Kemal, Pîr Mīrkan Sincarī, 1979 yılında bu mukaddes kapının restorasyonu ile Şeyh Adî'ye hizmet etmiştirler.”

  Ana girişin batı yüzündeki kitabe şöyledir:

  ' بديع بك '

  “Bedi Bey.”

  Yazıt 5:

  “ .بسم ألله ، عمر هذا ألباب ألشريف..... مشهورآ محل …... جعل آلله آيامه سعيدة'

  “Tanrı adına, bu kapı yapıldı…. Namı yayılmış…. Allah günlerinin mutlu olmasını nasip etsin” dedi.

  Yazıt 6:

  'بسم آلله آلرحمن آلرحيم ، خالق آلسموات و آلارض ، آحفظ هذا آلمنزل ، محل آلشيخ عادي ألموقر ، شيخ ألمقام ألآول 596 '

  “Rahman ve Rahîm olan, göğü ve yeri yaratan Allah'ın adıyla, bu evi, saygıdeğer Şeyh Adî'nin, Şeyh (yeri yüksek olan),  yerini koru, 596/1199.”

  Yazıt 7 (Orta): “Şeyh Emir'in oğlu Ras'ın tarihidir ve o…. Gayretli kullarından Şeyh Gadi…. ve Allah'ın Azizi’ne çıktı. Tanrı onun hakkında bir rüya ile gücüne tanık oldu ve kapının yanında izin verildi, 1230 [MS 1816].”

  Solda: “Şeyh İsmail Gadi'nin beşiği.”

  Sağda: “Ey Tanrı'nın iradesine göre Şeyh’ Adî'ye doğru hızla hareket eden! Hüseyin Bey, Javar Bey oğlu, 1231 [1816].”1

  Yazıt 8:

  “Hüseyin Bey zamanında Şeyh 'Adî'nin Kavatir Mutadjikh'inin (?) tarihi, 1231 [1816].”2

  Yazıt 9:

  Birincisi: 'Sultan Yezeed, Allah'ın rahmeti üzerine olsun.'

  İkincisi: “Şeyh Adi, Allah'ın rahmeti üzerine olsun.”

  Üçüncüsü: “Bu, Hacı ibn İsmail'in kitabesi. Kapılarında bereket yazılıdır. Bu nedenle onlara huzur içinde girin. Amin. 1195 yılında.”3

  Yazıt 10:

  Türkiye'den (Reşa Kabilesi) Sayın Ṣaliḥ Chete, 20/4/2007 tarihinde Şeyh ‘Adî'nin tefrişatını yeniledi.

  Yazıt 11 (Bildiri):

  Ben, Irak ve dünyadaki Yezidilerin Prensi Tahsīn Saīd Ali, 2/Ağustos/2012 tarihli mali yılın başlangıcından itibaren tüm servetimi Yezidiler İhtiyaç Fonu bağışlamaya karar verdim, bu servetin Yezidilere ve Yezidi dinine hizmet etmesini denetlemek bir heyetin nezaretindedir. Yezidilerin prensi ve Yezidi Ruhani Meclisi'nin başkanı olarak yetki ve gücümü elimde tutmaya devam edeceğim. Ve Tanrı'nın onayıyla.

  (Prens)

  Tahsīn Saīd Ali

  • 1. Berezin 1951, 69.
  • 2. Berezin 1951, 70.
  • 3. Porsuk 1852, 106-107.

  “Yazıtlar” genel kaynakları: Açıkyıldız 2009, 301–333; Badger 1852; Berezin 1951.

  Şeyh 'Adi'nin biyografisinin taslakları, İbnü'l-Athir (12. yüzyılın sonu/13. yüzyılın başı) ve Muhammed Emin el-Umari (18. yüzyıl) dahil olmak üzere birçok Arapça yazan bilgin tarafından kayıt altına alınmıştır.1 Muhtemelen M.Ö. 12. yüzyılın başlarında Baalbek bölgesinde doğan Şeyh ‘Adi'nin birçok müridi ile birlikte önce Musul'a, oradan da Laliş'e taşındığı söylenmektedir. Geleneksel anlatımda, ve birçok bilim insanının da savunduğu üzere, onun vaaz verdiği ve daha sonra bugünkü mabede dönüşen yer bir zamanlar bir kilise ya da cami/zaviye idi.2 Bununla birlikte, arkeolojik kazıların yürütülmemiş olması ve mabedin yerinde önceden bir yapının olduğuna dair mimari kanıtın olmaması nedeniyle kutsal alanın düzensiz planının sebebi mabedin daha küçük bir yapı olarak tasarlanıp uzun bir zaman zarfında genişlemesi de olabilir. Burası, zamanla Şeyh 'Adi'nin müridleri için önemli bir hac yeri haline gelmiştir.3

  Şeyh Adî'nin ölümünden sonra (el-Umari'ye göre 1162 yılında) türbesinin önemi arttı. Bir hac merkezi haline geldiği tarih için ise elimizde yeterince bilgi yoktur. MS 13. yüzyılın başlarında yazan coğrafyacı ve tarihçi Yakut el-Hamawi, Laliş'ten Musul'un bir semti ve Şeyh 'Adi'nin yaşadığı yer olarak bahsederken mezarına değinmez.4 İbn el-Fuwati, mabedden bahsetmez, fakat, yerel bir isyan sırasında, hükümdar Bedreddin Lü’Lü'nun (h. 1225-1259) Şeyh 'Adî'nin kemiklerinin mezarından çıkartılıp yakılmasını emrettiğinden bahseder. Bu da bu tarihte yapının dini bir hac yeri haline gelmiş olabileceğini düşündürür.5 Her halükarda yapı yüzyıllar boyunca değişik evrelerle inşa edilmiştir; en son eklenen, pratik ihtiyaçlara hizmet eden meclis salonunun güneyindeki alan, 1989'da inşa edildi.6 Aynı zamanda, yukarıda bahsedilen Bedreddin Lü'lü' seferleri ve daha sonra Yezidiler'e (15. yüzyıl) karşı cihat ilan eden yerel bir liderin saldırıları da dahil olmak üzere yıkım evreleri de geçirmiştir.7 1892'de Osmanlılar, Yezidilere karşı bir sefer başlattı. Bu esnada külliye kısmen yağmalandı ve mimari doku önemli ölçüde hasar gördü.8 Düşen taşların yeniden yerine konması suretiyle mabed her seferinde yeniden inşa edildi. Laliş, 2014 yılında IŞİD/DAEŞ'in trajik ve yıkıcı saldırılarından büyük ölçüde korunmuştur; Şeyh Adi'nin mabedinde büyük bir restorasyon çalışması (2021 itibariyle) devam etmektedir.

  • 1. Şeyh Adi'nin hayatıyla ilgili birincil kaynaklar için bkz. Siouffi 1885; Nau ve Tfinkdji 1915-1917. Ayrıca bkz. Empson 1928, 103–111.
  • 2. Önceden var olan bir kilise/cami konusunda bkz. Fiey 1965, 796-815; Bois 1967, 88-99. Ayrıca bkz. Açıkyıldız 2009, 323–325.
  • 3. Açıkyıldız 2009, 325; Açıkyıldız 2010, 143.
  • 4. Yakut, Mu'jam al-Buldan, cilt. 4; bkz. Nau ve Tfinkdji 1915–1917, 150.
  • 5. İbnü'l-Fuwati, el-Hawadith al-jami'a; bkz. Açıkyıldız 2010, 144.
  • 6. Açıkyıldız 2010, 144.
  • 7. Açıkyıldız 2010, 45.
  • 8. Bkz. Empson 1928, 128. Yapının İslami bir medreseye dönüştürülmesi emredildi, ancak Yezidiler 1904'te burayı geri alarak restorasyona başladılar.

  Mabedin inşasından önce Şeyh Adî'nin Laliş'te geçirdiği zaman hakkında Yakut el-Hamawi gibi Arapça yazan bazı yazarlar sayesinde bilgi edinmekteyiz.1 Çok sonraki dönemde, 19. yüzyıl boyunca ve 20. yüzyılın başlarında şehri ziyaret eden Avrupalı gezginlerin birçoğu bu kutsal alanı tasvir etmişlerdir.2 Bu ziyaretçilerden bazıları binanın zemin planını ve cephesini çizmiştir (ör. bkz. RHW Empson'ın planı; Walter Bachmann'ın planı ve kesiti).3 Diğer ziyaretçiler ise yapının belirli özelliklerinin çizimlerini yapmıştır (bkz. Walter Bachmann'ın 1911 tarihli Derîyê Kapî çizimi). Gertrude Bell de dahil olmak üzere 20. yüzyılın başlarında ziyarete gelen bazı gezginler de alanın fotoğraflarını çekmiştir.4 Mabedi ve ritüellerini belgelemek isteyenler 20. yüzyılın ilk yarısı boyunca ziyaretlerine devam etmiştir. Bu ziyaretçiler arasında İngiltere’den Freya Stark ve Ethel Drower5, Irak’tan Sadid al-Damlooji ve 'Abd al-Razzāq Hasani6 de vardır.

  • 1. Bkz. Siouffi 1885'teki kaynaklar; Nau ve Tfinkdji 1915–1917, 149–154.
  • 2. Ör. Ainsworth 1842 (2), 183-185; Berezin 1951 [1854], 68-73; Layard 1849, 282-284; Badger 1852 (1), 105–110; Bachmann 1913, 9–15; Bell 1924: 275–279; Empson 1928 (1), 12-16. Ziyaretçilerin tam listesi için bkz. Açıkyıldız 2009, nr. 6-7.
  • 3. Empson 1928, Lv. s. 124–125 arasında (cf. Berezin 1951 [1843] ve Badger 1852.; Bachmann 1913, Lv. 15'teki çizimler).
  • 4. Gertrude Bell Arşivi, Albüm M, nr. 45-49; ayrıca bkz. Bachmann 1913, Lv. 14.
  • 5. Stark 2011 [1937], 108–114; Drower 1941, 159-162.
  • 6. Al-Damoojli 1949, 205; Hasani 1951, 25.

  Açikyildiz, Birgül. 2009. “The Sanctuary of Shaykh Adī at Lalish: Centre of Pilgrimage of the Yezidis.” Bulletin of the School of Oriental and African Studies 72: 301–333. 

  Açikyildiz, Birgül. 2010. The Yezidis: The History of a Community, Culture, and Religion. London: Tauris.

  Al-Damlooji, Sadiq. 1949. Al-yazīdīya [The Yezidis]. Mosul: Matba’t al-ittihad (in Arabic).

  Bachmann, Walter. 1913. Kirchen und Moscheen in Armenien und Kurdistan. Leipzig: J. C. Hinrichs. 

  Badger, George Percy. 1852. The Nestorians and Their Rituals: With the Narrative of a Mission of Mesopotamia and Coordistan in 1842-1844 [ ... ]. London: J. Masters.

  Bell, Gertrude. 1911. Amurath to Amurath. London: Dutton. 

  Berezin, Ilya. 1951 [1854]. “A Visit to the Yezidis in 1843.” In The Northern Jazira, ed. Henry Field, 67–79. Part 2, no. 1 of The Anthropology of Iraq. Cambridge, MA: Peabody Museum of American Archaeology and Ethnology. 

  Bois, Thomas. 1967. “Monastères chrétiens et temples yézidis dans le Kurdistan irakien.” Al-Machriq 61 (1): 88–101. 

  Drower, Ethel S. 1941. Peacock Angel. London: J. Murray.

  Empson, R. H. W. 1928. The Cult of the Peacock Angel: A Short Account of the Yezidi Tribes of Kurdistan. London: H. F. & G. Witherby. 

  Fiey, Jean M. 1965. Assyrie chrétienne: Contribution à l’étude de l’histoire et de la géographie ecclésiastiques et monastiques du nord de l’Iraq. Vol. 1. Beyrouth: Librairie Orientale.

  Hasani, ʻAbd al-Razzāq. 1951. Al-Yazīdīyūn fī ḥāḍirihim wa-māḍihim. Ṣaydā: Maṭbaʻat al-ʻIrfān (in Arabic).

  Kreyenbroek, Philip G. Yezidism: Its Background, Observances, and Textual Tradition. Lewiston, NY: E. Mellen Press, 1995.

  Layard, Austen Henry. 1849. Nineveh and Its Remains. 2 vols. London: J. Murray. 

  Nau, François, and Joseph Tfinkdji. 1915–1917. “Recueil de textes et de documents sur les Yézidis.” Revue de l’Orient Chrétien 20: 142–200, 225–275. 

  Siouffi, N. M. 1885. “Notice sur le Shaykh Adi et sur la secte des Yézidis.” Journal Asiatique 8/5: 78–98. 

  Stark, Freya. 2011 [1937]. Baghdad Sketches: Journeys through Iraq. London: Tauris Parke. 

  Wigram, W. A., and Edgar T. A. Wigram. The Cradle of Mankind: Life in Eastern Kurdistan. London: A. and C. Black, 1914.

  İçerik
  Matthew Peebles and Helen Malko (2020)